شرکت ساین صنعت با بهره گیری از دستگاههای پیش رفته چاپ و متخصصین توانمند مجموعه کامل و بی نظیری از علائم و تابلوهای راهنمای داخل و خارج از ساختمان جهت محیطهای اداری ، ارگانها ، سازمانها ، مراکز مالی و تجاری ، هتلها ، بیمارستانها ، فرودگاهها و .... آماده و ارائه می نماید .

لازم به ذکر است که جنس کلیه تابلوهای راهنمای ساختمان از پروفیلهای آلومینیوم آنادایز شده می باشد .

 

تابلوهای زیر مجموعه